News

Arengukava eelnõu avalikustamine 08. December Paldiski.VPõhikool


Vastavalt Lääne-Harju Vallavalitsuse määrusele nr. 9 02.10.2018 “Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, menetlemise, vastuvõtmise ja avalikustamise kord” Paldiski Vene Põhikool avalikustab kooli arengukava 2021 - 2025 eelnõu.

Paldiski Vene Põhikooli arengukava 2021-2025 eelnõu

Arengukava eelnõu avalik väljapanek kestab alates 08.12.2020 kuni 22.12.2020.

Täiendavad ettepanekud arengukava eelnõuele võib esitada 22. detsmbrini 2020:

 

  1. e-kirjaga aadressil info@pvp.edu.ee
  2. kirjalikult posti teel Peetri 26, 76805, Paldiski, Lääne-Harju vald

 

Vastavalt Lääne-Harju Vallavalitsuse määrusele nr. 9 02.10.2018 “Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, menetlemise, vastuvõtmise ja avalikustamise kord” Paldiski Vene Põhikool avalikustab kooli arengukava 2021 - 2025 eelnõu.

Paldiski Vene Põhikooli arengukava 2021-2025 eelnõu

Arengukava eelnõu avalik väljapanek kestab alates 08.12.2020 kuni 22.12.2020.

Täiendavad ettepanekud arengukava eelnõuele võib esitada 22. detsmbrini 2020:

 

  1. e-kirjaga aadressil info@pvp.edu.ee
  2. kirjalikult posti teel Peetri 26, 76805, Paldiski, Lääne-Harju vald