Dokumendid

Kooli dokumendid


href="/sites/pvp.edu.ee/files/pvp_arengukava_2015-2019.pdf">Paldiski Vene Põhikooli arengukava 2015-2019

href="/sites/pvp.edu.ee/files/pvp_pohimaarus_2018.pdf">Paldiski Vene Põhikooli põhimäärus

href="/sites/pvp.edu.ee/files/pvp_oppekava_2018_full.pdf">Paldiski Vene Põhikooli õppekava

href="/sites/pvp.edu.ee/files/pvp_kodukord_2018_eesti.pdf">Paldiski Vene Põhikooli kodukord (eesti keeles)

href="/sites/pvp.edu.ee/files/pvp_kodukord_2018_vene.pdf">Paldiski Vene Põhikooli kodukord (vene keeles)