Meie koolist

Õppenõukogu


2018/2019 õppeaasta

 

Õppenõukogu koosolek 03.09.2018

Päevakord:

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine.
 2. Õppenõukogu liikmete esindajate nimetamine kooli hoolekogu koosseisu.
 3. Üldtööplaani arutelu ja kinnitamine.
 4. Kooli põhimääruse muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine.
 5. Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid 2018/2019 õppeaastaks.
 6. Paldiski Vene Põhikooli päevakavast.

 

Õppenõukogu koosolek 28.11.2018

Päevakord:

 1. Eelmise õppenõukogu otsuse  täitmisest.
 2. Õppetöö tulemustest I õppetrimestris.
 3. Tugisüsteemide määramine.

 

Õppenõukogu koosolek 26.02.2019

Päevakord:

 1. Eelmise õppenõukogu otsuse  täitmisest.
 2. Õppetöö tulemustest II õppetrimestris.
 3. Tugisüsteemide määramine.

 

Õppenõukogu koosolek 10.06.2019

Päevakord:

 1. Eelmise õppenõukogu otsuse  täitmisest
 2. Õppetöö tulemustest III õppetrimestris.
 3. Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine,täiendavale tööle jätmine.
 4. Õpilase tunnustamine kiituskirjaga.

 

Õppenõukogu koosolek 14.06.2019

Päevakord:

1.Kooli töö analüüs ja üldtööplaani täitmine.

 

Õppenõukogu koosolek 19.06.2019

Päevakord:

 1. Eelmise õppenõukogu otsuse täitmisest.
 2. Täiendava õppetöö lõpetamine. Järgmisesse klassi üleviimine või klassikursuse kordama jätmine.
 3.  Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuste väljandmine.
 4. Põhikooli lõpetajate tunnustamine kiituskirjadega.

 

Õppenõukogu koosolek 29.08.2019

Päevakord:

 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine.
 2. Õppenõukogu sekretäri valimine.
 3. Õppenõukogu liikmete esindajate nimetamine kooli hoolekogu koosseisu.
 4. Üldtööplaani arutelu ja kinnitamine.
 5. Kooli põhimääruse muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine.
 6. Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid 2019/2020 õppeaastaks.
 7. Paldiski Vene Põhikooli päevakavast.

 

2018/2019 õppeaasta

 

Õppenõukogu koosolek 03.09.2018

Päevakord:

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine.
 2. Õppenõukogu liikmete esindajate nimetamine kooli hoolekogu koosseisu.
 3. Üldtööplaani arutelu ja kinnitamine.
 4. Kooli põhimääruse muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine.
 5. Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid 2018/2019 õppeaastaks.
 6. Paldiski Vene Põhikooli päevakavast.

 

Õppenõukogu koosolek 28.11.2018

Päevakord:

 1. Eelmise õppenõukogu otsuse  täitmisest.
 2. Õppetöö tulemustest I õppetrimestris.
 3. Tugisüsteemide määramine.

 

Õppenõukogu koosolek 26.02.2019

Päevakord:

 1. Eelmise õppenõukogu otsuse  täitmisest.
 2. Õppetöö tulemustest II õppetrimestris.
 3. Tugisüsteemide määramine.

 

Õppenõukogu koosolek 10.06.2019

Päevakord:

 1. Eelmise õppenõukogu otsuse  täitmisest
 2. Õppetöö tulemustest III õppetrimestris.
 3. Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine,täiendavale tööle jätmine.
 4. Õpilase tunnustamine kiituskirjaga.

 

Õppenõukogu koosolek 14.06.2019

Päevakord:

1.Kooli töö analüüs ja üldtööplaani täitmine.

 

Õppenõukogu koosolek 19.06.2019

Päevakord:

 1. Eelmise õppenõukogu otsuse täitmisest.
 2. Täiendava õppetöö lõpetamine. Järgmisesse klassi üleviimine või klassikursuse kordama jätmine.
 3.  Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuste väljandmine.
 4. Põhikooli lõpetajate tunnustamine kiituskirjadega.

 

Õppenõukogu koosolek 29.08.2019

Päevakord:

 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine.
 2. Õppenõukogu sekretäri valimine.
 3. Õppenõukogu liikmete esindajate nimetamine kooli hoolekogu koosseisu.
 4. Üldtööplaani arutelu ja kinnitamine.
 5. Kooli põhimääruse muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine.
 6. Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid 2019/2020 õppeaastaks.
 7. Paldiski Vene Põhikooli päevakavast.