Õppetöö

Õppenõukogu


Õppenõukogu tegevuse tööplaan  2019/2020 õppeaasta

 

Õppenõukogu koosolek 30.08.2019

Päevakord:

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine.
 2. Õppenõukogu liikmete esindajate nimetamine kooli hoolekogu koosseisu.
 3. Üldtööplaani arutelu ja kinnitamine.
 4. Kooli põhimääruse muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine.
 5. Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid 2019/2020 õppeaastaks.
 6. Välisriigist tulnud õpilasele õpingute jätkamiseks klassi määramine.
 7. Paldiski Vene Põhikooli päevakavast.

 

Õppenõukogu koosolek 27.11.2019

Päevakord:

 1. Eelmise õppenõukogu otsuse  täitmisest.
 2. Õppetöö tulemustest I õppetrimestris.
 3. Tugisüsteemide määramine.

 

Õppenõukogu koosolek 26.02.2020

Päevakord:

 1. Eelmise õppenõukogu otsuse  täitmisest.
 2. Õppetöö tulemustest II õppetrimestris.
 3. Tugisüsteemide määramine.
 4. Kooli arengukava  läbiarutamine ja selle kohta arvamuse avaldamine.

 

Õppenõukogu koosolek 09.06.2020

Päevakord:

 1. Eelmise õppenõukogu otsuse  täitmisest
 2. Õppetöö tulemustest III õppetrimestris.
 3. Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine,täiendavale tööle jätmine.
 4. Õpilase tunnustamine kiituskirjaga.

 

Õppenõukogu koosolek 15.06.2020

Päevakord:

 1. Kooli töö analüüs ja üldtööplaani täitmine.

 

Õppenõukogu koosolek 18.06.2020

Päevakord:

 1. Eelmise õppenõukogu otsuse täitmisest.
 2. Täiendava õppetöö lõpetamine. Järgmisesse klassi üleviimine või klassikursuse kordama jätmine.
 3.  Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuste väljandmine.
 4. Põhikooli lõpetajate tunnustamine kiituskirjadega.

 

Õppenõukogu koosolek 29.08.2020

Päevakord:

 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine.
 2. Õppenõukogu sekretäri valimine.
 3. Õppenõukogu liikmete esindajate nimetamine kooli hoolekogu koosseisu.
 4. Üldtööplaani arutelu ja kinnitamine.
 5. Kooli põhimääruse muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine.
 6. Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid 2020/2021 õppeaastaks.
 7. Paldiski Vene Põhikooli päevakavast.

Õppenõukogu tegevuse tööplaan  2019/2020 õppeaasta

 

Õppenõukogu koosolek 30.08.2019

Päevakord:

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine.
 2. Õppenõukogu liikmete esindajate nimetamine kooli hoolekogu koosseisu.
 3. Üldtööplaani arutelu ja kinnitamine.
 4. Kooli põhimääruse muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine.
 5. Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid 2019/2020 õppeaastaks.
 6. Välisriigist tulnud õpilasele õpingute jätkamiseks klassi määramine.
 7. Paldiski Vene Põhikooli päevakavast.

 

Õppenõukogu koosolek 27.11.2019

Päevakord:

 1. Eelmise õppenõukogu otsuse  täitmisest.
 2. Õppetöö tulemustest I õppetrimestris.
 3. Tugisüsteemide määramine.

 

Õppenõukogu koosolek 26.02.2020

Päevakord:

 1. Eelmise õppenõukogu otsuse  täitmisest.
 2. Õppetöö tulemustest II õppetrimestris.
 3. Tugisüsteemide määramine.
 4. Kooli arengukava  läbiarutamine ja selle kohta arvamuse avaldamine.

 

Õppenõukogu koosolek 09.06.2020

Päevakord:

 1. Eelmise õppenõukogu otsuse  täitmisest
 2. Õppetöö tulemustest III õppetrimestris.
 3. Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine,täiendavale tööle jätmine.
 4. Õpilase tunnustamine kiituskirjaga.

 

Õppenõukogu koosolek 15.06.2020

Päevakord:

 1. Kooli töö analüüs ja üldtööplaani täitmine.

 

Õppenõukogu koosolek 18.06.2020

Päevakord:

 1. Eelmise õppenõukogu otsuse täitmisest.
 2. Täiendava õppetöö lõpetamine. Järgmisesse klassi üleviimine või klassikursuse kordama jätmine.
 3.  Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuste väljandmine.
 4. Põhikooli lõpetajate tunnustamine kiituskirjadega.

 

Õppenõukogu koosolek 29.08.2020

Päevakord:

 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine.
 2. Õppenõukogu sekretäri valimine.
 3. Õppenõukogu liikmete esindajate nimetamine kooli hoolekogu koosseisu.
 4. Üldtööplaani arutelu ja kinnitamine.
 5. Kooli põhimääruse muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine.
 6. Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid 2020/2021 õppeaastaks.
 7. Paldiski Vene Põhikooli päevakavast.