Õppetöö

Õppenõukogu


Õppenõukogu tegevuse tööplaan  2022/2023 õppeaasta

 

Õppenõukogu koosolek 01.09.2022

Päevakord:

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine.
 2. Õppenõukogu liikmete esindajate nimetamine kooli hoolekogu koosseisu.
 3. Üldtööplaani arutelu ja kinnitamine.
 4. Kooli põhimääruse muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine.
 5. Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid 2022/2023 õppeaastaks.
 6. Välisriigist tulnud õpilasele õpingute jätkamiseks klassi määramine.
 7. Paldiski Vene Põhikooli päevakavast.

 

Õppenõukogu koosolek 20.10.2022

Päevakord:

 1. Kooli arengukava  läbiarutamine ja selle kohta arvamuse avaldamine

 

Õppenõukogu koosolek 29.11.2022

Päevakord:

 1. Eelmise õppenõukogu otsuse täitmisest.
 2. Õppetöö tulemustest I õppetrimestris.
 3. Tugisüsteemide määramine.

 

Õppenõukogu koosolek 17.03.2023

Päevakord:

 1. Eelmise õppenõukogu otsuse  täitmisest.
 2. Õppetöö tulemustest II õppetrimestris.
 3. Tugisüsteemide määramine.

 

Õppenõukogu koosolek 10.06.2023

Päevakord:

 1. Eelmise õppenõukogu otsuse  täitmisest
 2. Õppetöö tulemustest III õppetrimestris.
 3. Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine,täiendavale tööle jätmine.
 4. Õpilase tunnustamine kiituskirjaga.

 

Õppenõukogu koosolek 16.06.2023

Päevakord:

 1. Kooli töö analüüs ja üldtööplaani täitmine.

 

Õppenõukogu koosolek 20.06.2023

Päevakord:

 1. Eelmise õppenõukogu otsuse täitmisest.
 2. Täiendava õppetöö lõpetamine. Järgmisesse klassi üleviimine või klassikursuse kordama jätmine.
 3. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuste väljandmine.
 4. Põhikooli lõpetajate tunnustamine kiituskirjadega.

Õppenõukogu tegevuse tööplaan  2022/2023 õppeaasta

 

Õppenõukogu koosolek 01.09.2022

Päevakord:

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine.
 2. Õppenõukogu liikmete esindajate nimetamine kooli hoolekogu koosseisu.
 3. Üldtööplaani arutelu ja kinnitamine.
 4. Kooli põhimääruse muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine.
 5. Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid 2022/2023 õppeaastaks.
 6. Välisriigist tulnud õpilasele õpingute jätkamiseks klassi määramine.
 7. Paldiski Vene Põhikooli päevakavast.

 

Õppenõukogu koosolek 20.10.2022

Päevakord:

 1. Kooli arengukava  läbiarutamine ja selle kohta arvamuse avaldamine

 

Õppenõukogu koosolek 29.11.2022

Päevakord:

 1. Eelmise õppenõukogu otsuse täitmisest.
 2. Õppetöö tulemustest I õppetrimestris.
 3. Tugisüsteemide määramine.

 

Õppenõukogu koosolek 17.03.2023

Päevakord:

 1. Eelmise õppenõukogu otsuse  täitmisest.
 2. Õppetöö tulemustest II õppetrimestris.
 3. Tugisüsteemide määramine.

 

Õppenõukogu koosolek 10.06.2023

Päevakord:

 1. Eelmise õppenõukogu otsuse  täitmisest
 2. Õppetöö tulemustest III õppetrimestris.
 3. Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine,täiendavale tööle jätmine.
 4. Õpilase tunnustamine kiituskirjaga.

 

Õppenõukogu koosolek 16.06.2023

Päevakord:

 1. Kooli töö analüüs ja üldtööplaani täitmine.

 

Õppenõukogu koosolek 20.06.2023

Päevakord:

 1. Eelmise õppenõukogu otsuse täitmisest.
 2. Täiendava õppetöö lõpetamine. Järgmisesse klassi üleviimine või klassikursuse kordama jätmine.
 3. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuste väljandmine.
 4. Põhikooli lõpetajate tunnustamine kiituskirjadega.