Õppetöö

Eksamid ja tasemetööd


Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad 2019/2020 õppeaastal

eesti keel teise keelena (kirjalik) – 27. mai 2020. a;
eesti keel teise keelena (suuline) – 27.–29. mai 2020. a;

matemaatika (kirjalik) – 4. juuni 2020. a;
valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 10. juuni 2020. a;

valikeksam inglise keel (suuline) - 10.-11. juuni 2020.a.

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

3. klass
vene keel (kirjalik) – 12. mai 2020. a.

4. klass
loodusõpetus (kirjalik) – 1.–2. oktoober 2019. a.

6. klass
eesti keel teise keelena (kirjalik) – 13. mai 2020. a;
vene keel (kirjalik) – 20. mai 2020. a.

7. klass
 loodusõpetus (kirjalik) – 24.–25. september 2019. a.

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad 2019/2020 õppeaastal

eesti keel teise keelena (kirjalik) – 27. mai 2020. a;
eesti keel teise keelena (suuline) – 27.–29. mai 2020. a;

matemaatika (kirjalik) – 4. juuni 2020. a;
valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 10. juuni 2020. a;

valikeksam inglise keel (suuline) - 10.-11. juuni 2020.a.

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

3. klass
vene keel (kirjalik) – 12. mai 2020. a.

4. klass
loodusõpetus (kirjalik) – 1.–2. oktoober 2019. a.

6. klass
eesti keel teise keelena (kirjalik) – 13. mai 2020. a;
vene keel (kirjalik) – 20. mai 2020. a.

7. klass
 loodusõpetus (kirjalik) – 24.–25. september 2019. a.