Õppetöö

Õpetajad


Õpetaja

Aine

Natalja Aguškina

3. klassi klassijuhataja

Natalia Chilimskaya

väikerühma õpetaja

Olga Finenko

füüsika, matemaatika, loodusõpetus, arvutiõpetus, 7. klassi klassijuhataja

Galina Juhganson

direktor, eesti keel teise keelena

Irina Jusberg

eesti keel teise keelena

Tatjana Karpova

kunst

Sergei Kruglov

9. klassi klassijuhataja, kehaline kasvatus, tööõpetus

Tatiana Kruglova

4. klassi klassijuhataja, kehaline kasvatus

Lidia Derlõš

eesti keel teise keelena

Tatjana Lindeberg

projektijuht, muusika

Elena Perova

8. klassi klassijuhataja, loodusõpetus, bioloogia, keemia

Marianna Pospelova

2. klassi klassijuhataja, tööõpetus (5., 6. klassid)

Irina Rassadinova

matemaatika, tööõpetus

Natalja Rešetnikova

sotsiaalpedagoog

Natalia Rusina

eripedagoog

Tatjana Sahharova

6. klassi klassijuhataja, ajalugu, ühiskonnaõpetus, inimeseõpetus

Irina Skvortsova

väikerühma õpetaja, tööõpetus, inimeseõpetus

Marina Šenderjuk

õppealajuhataja, matemaatika

Irina Šiman

raamatukoguhoidja

Violetta Zaitseva

vene keel, kirjandus

Natalja Žukova

eesti keel teise keelena

Svetlana Tchitcherina

5. klassi klassijuhataja, ajalugu, geograafia, inimeseõpetus

Svetlana Tikhonova

vene keel, kirjandus

Signe Vaikla

eesti keel teise keelena

Olga Veski

inglise keel

Marija Vinogradova

inglise keel

Galina Volkova

1. klassi klassijuhataja, logopeed

Valentina Volkova

huvijuht, muuseumitunnid

Õpetaja

Aine

Natalja Aguškina

3. klassi klassijuhataja

Natalia Chilimskaya

väikerühma õpetaja

Olga Finenko

füüsika, matemaatika, loodusõpetus, arvutiõpetus, 7. klassi klassijuhataja

Galina Juhganson

direktor, eesti keel teise keelena

Irina Jusberg

eesti keel teise keelena

Tatjana Karpova

kunst

Sergei Kruglov

9. klassi klassijuhataja, kehaline kasvatus, tööõpetus

Tatiana Kruglova

4. klassi klassijuhataja, kehaline kasvatus

Lidia Derlõš

eesti keel teise keelena

Tatjana Lindeberg

projektijuht, muusika

Elena Perova

8. klassi klassijuhataja, loodusõpetus, bioloogia, keemia

Marianna Pospelova

2. klassi klassijuhataja, tööõpetus (5., 6. klassid)

Irina Rassadinova

matemaatika, tööõpetus

Natalja Rešetnikova

sotsiaalpedagoog

Natalia Rusina

eripedagoog

Tatjana Sahharova

6. klassi klassijuhataja, ajalugu, ühiskonnaõpetus, inimeseõpetus

Irina Skvortsova

väikerühma õpetaja, tööõpetus, inimeseõpetus

Marina Šenderjuk

õppealajuhataja, matemaatika

Irina Šiman

raamatukoguhoidja

Violetta Zaitseva

vene keel, kirjandus

Natalja Žukova

eesti keel teise keelena

Svetlana Tchitcherina

5. klassi klassijuhataja, ajalugu, geograafia, inimeseõpetus

Svetlana Tikhonova

vene keel, kirjandus

Signe Vaikla

eesti keel teise keelena

Olga Veski

inglise keel

Marija Vinogradova

inglise keel

Galina Volkova

1. klassi klassijuhataja, logopeed

Valentina Volkova

huvijuht, muuseumitunnid